[vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1504568943612{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column_text]

Door ‘ik ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden’ te selecteren stemt de gebruiker in gebonden te zijn aan alle voorwaarden en mededelingen beschreven in dit document. Wij adviseren de gebruiker de gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd door te nemen. De Repareer.com-organisatie kan ten alle tijden, zonder aankondiging, de gebruiksvoorwaarden veranderen door de revisies op de site te plaatsen. Door de website te blijven gebruiken stemt de gebruiker in met de herziene voorwaarden. Wanneer u niet akkoord gaat met de voorwaarden dient u de site te verlaten.

Minderjarig

Repareer.com is niet gericht aan, of bedoeld voor gebruik door, minderjarigen. De diensten van Repareer.com zijn enkel toegankelijk voor minderjarige gebruikers wanneer zij toestemming daartoe hebben gekregen van hun ouder of voogd.

Links naar derden

De website bevat mogelijk links naar websites beheerd door derden. Aan deze verwijzingen kunnen geen rechten worden ontleend. Repareer.com is niet verantwoordelijk voor de werking van de site waarnaar gelinkt wordt, noch voor de content op een dergelijke site.

Gebruikerscontent

Door als gebruiker content op repareer.com te plaatsen, in welke vorm dan ook (tekst, foto, video etc.), stemt de gebruiker in en staat de gebruiker garant dat (1) de content zijn/haar eigendom is danwel al het recht hebt tot het gebruik en publicatie van de data, inclusief het copyright, (2) geen van de materialen enige discriminerende, pornografische of andere aanstootgevende inhoud heeft en (3) het gebruiken van de content geen inbreuk doet op de rechten van derden.

Met het plaatsen van content geef je Repareer.com het recht om (wereldwijd, onbeperkt, royaltyvrij, onherroepbaar en volledig sublicenctieerbaar) de content te verkopen, derden er een vergunning tot gebruik te bieden, te verhuren, aan te passen, te distribueren, te kopiëren en te publiceren. Repareer.com mag alle content weergegeven op de eigen website, ten alle tijden en zonder specifieke reden, aanpassen of verwijderen.

Intellectueel eigendom

Gebruiker erkent dat alle content beschikbaar op de website buiten de door de gebruiker geplaatste content eigendom is en gecontroleerd wordt door Repareer.com en is beschermd door nationale en internationale rechten en wetten aangaande copyright, trademark, patent, handelsgeheim en know-how. De gebruiker mag de website en de content erop enkel en alleen gebruiken als omschreven in deze gebruiksvoorwaarden en voor geen enkel ander doel. Losse webpagina’s van de site mogen gedownload, geprint of bekeken worden mits binnen non-commerciële kring, op voorwaarde dat alle content (inclusief copyright en trademark mededelingen) op de pagina niet verwijderd of gewijzigd worden. De website noch de content van de site mag voor een commercieel doel, inclusief ongewenste e-mail of telefoongesprekken, gebruikt worden. Enkel wanneer Repareer.com toestemming verleent is het toegestaan (een deel van de) content te verkopen, derden er een vergunning tot gebruik te bieden, te verhuren, aan te passen, te distribueren, te kopiëren en te publiceren. Systematisch ophalen van content van de website, in welke vorm dan ook, is niet geoorloofd zonder permissie van Repareer.com . Tenzij expliciet anders aangegeven zijn alle logos, namen, merken en vormgeving op de website eigendom van Repareer.com en mogen deze niet gebruikt of gereproduceerd worden door derden.

Inbreuk op copyright

Wanneer u meent dat er content op de site te vinden is waarop copyright rust en er niet op de juiste wijze mee omgegaan is, kunt u via de contactpagina aanvragen dat het materiaal van de website wordt verwijderd.

Geen garantie

GEBRUIKER GAAT AKKOORD DAT DE SOFTWARE, PRODUCTEN EN SERVICES DIE TE VINDEN ZIJN OP DE SITE, INCLUSIEF DE CONTENT, (“ALLE GEGEVENS OP DE WEBSITE”) WORDEN AANGEBODEN OP EEN “AS IS/WHERE IS/IS AVAILABLE”-BASIS . BUITEN DE GARANTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP UITSLUITING, BEPERKING OF AANPASSING VOLGENS DE NEDERLANDSE WET, WORDEN ALLE GEGEVENS OP DE WEBSITE AANGEBODEN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, INCLUSIEF DE GARANTIES OMTREND DE TITEL EN MOGELIJKE INBREUK OP BEPAALDE RECHTEN EN ELKE VORM VAN HANDEL. REPAREER.COM STAAT NIET GARANT DAT ALLE GEGEVENS OP DE WEBSITE ACCURAAT, BETROUWBAAR OF CORRECT ZIJN, NOCH DAT DE WEBSITE OVERAL EN ALTIJD BESCHIKBAAR IS, DAT FOUTEN EN ERRORS GEREPAREERD WORDEN, DAT ALLE SITE MATERIALEN VRIJ VAN VIRUSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN ZIJN EN NOCH DAT DE ADVIESEN EN AANBEVELINGEN OP DE WEBSITE ALTIJD SUCCESVOLLE RESULTATEN GEVEN.

Geen aansprakelijkheid

IN GEEN ENKELE SITUATIE ZIJN REPAREER.COM, GEAFFILIEERDE BEDRIJVEN OF PERSONEN AANSPRAKELIJK VOOR WELKE VORM VAN SCHADE, ZIJ HET DIRECT, INDIRECT, PUNITIEF, INCIDENTEEL, SPECIAAL, CONSEQUENTIEEL OF ANDERS, RESULTEREND UIT HET GEBRUIK VAN, OF HET ONJUISTE GEBRUIK VAN, DE SITE OF ALLE GEGEVENS OP DE SITE. DEZE BEPERKING IS TEN ALLE TIJDEN VAN TOEPASSING OOK WANNEER REPAREER.COM IS GEWAARSCHUWD VOOR DE MOGELIJKHEID DAT DERGELIJKE SCHADE ZOU KUNNEN OPTREDEN.

Internationale toegang

Het gebruik van de website is enkel bedoeld voor Nederlandse staatsburgers woonachtig binnen de Nederlandse landsgrenzen. Wanneer een gebruiker de website bezoekt vanuit een locatie anders dan Nederland neemt de gebruiker de verantwoordelijkheid op zich om volledig in overeenstemming met de ter plaatse geldende wetten en regels te handelen. Repareer.com staat niet in voor gebruik van de website of de beschikbaarheid van gegevens buiten Nederland.

Geldigheid

Deze gebruiksvoorwaarden omvatten de volledige afspraken tussen Repareer.com en de gebruiker aangaande de website en vervangt elke voorgaande of tijdelijke mededelingen en voorstellen die betrekking hebben tot de website. Mocht een voorwaarde in deze gebruiksvoorwaarden ongeldig verklaard worden of onuitvoerbaar blijken, blijven alle andere voorwaarden nog steeds van kracht.

Ongeautoriseerd gebruik en consequenties

De gebruiker stemt in de website alleen te gebruiken voor toegestane en legale activiteiten. Repareer.com controleert niet actief op overtredingen, maar zodra er kennis genomen wordt van handelingen met een dergelijk ongewenst karakter wordt de adverteerder de toegang tot de site ontzegd. De Repareer.com-organisatie heeft het recht om, naar eigen inzicht, gebruikers van de site te verwijderen en te weren, op welk moment dan ook, zonder een reden op te geven.

Belasting

Wanneer de gebruiker winst maakt met het uitvoeren van reparaties dient de gebruiker deze inkomsten door te geven aan de belastingdienst. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het afdragen van belasting.

Contactinformatie

Voor vragen over de gebruiksvoorwaarden kunt u via het contactformulier contact opnemen met de Repareer.com organisatie

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]